Zorgaanvragen

Zorg vragen en van anderen afhankelijk zijn is nooit prettig. Gelukkig kunnen we in Nederland op veel manieren hulp, verpleging of medische behandeling krijgen. Professionele zorg is vaak noodzakelijk, maar niet altijd. U kunt mogelijk ook andere vormen van hulp of ondersteuning verkrijgen, waar u eerst niet aan zou hebben gedacht. De sociale kaart van uw omgeving biedt hiervoor veel informatie. Die informatie kunt u terugvinden in uw gemeentegids, op de website van uw gemeente of op de sociale kaart van uw gemeente.
 

Aanvraag

Verpleging en verzorging wordt aangevraagd en geïndiceerd via onze wijkverpleegkundigen. Levering van ondersteunende begeleiding en huishoudelijke hulp kan worden aangevraagd en geïndiceerd via de gemeente op basis van de WMO.
 

Indicatieonderzoek

Om een besluit te kunnen nemen over uw aanvraag verzamelen we informatie over uw persoonlijke situatie, zoals uw gezondheid en uw woonomstandigheden. Onze wijkverpleegkundige komt bij u op bezoek en vraagt met uw toestemming  soms ook informatie op bij de huisarts of de specialist, om op uw persoonlijke situatie een goede indicatie te stellen.

Afdrukken

Copyright © 2021 PrivaZorg