Verzorging Verpleging en Begeleiding

VERZORGING

Persoonlijke Verzorging is de officiële benaming voor ondersteuning bij alledaagse activiteiten die aan uw lichaam gekoppeld zijn. U kunt denken aan hulp bij het opstaan naar bed gaan, wassen, douchen, aan- en uitkleden, mond- en gebitsverzorging, scheren, haren wassen en kammen, bril opzetten, sieraden omdoen, steunkousen  aan- en uittrekken, toiletbezoek, het opmaken van het bed als u bedlegerig bent, het verzorgen van een stoma, medicatie aanreiken enzovoort.

VERPLEGING

Verpleging is de officiële benaming voor verpleegkundige activiteiten die in opdracht van uw huisarts of specialist verricht worden om gezondheidsproblemen te behandelen. U kunt denken aan wondverzorging, het geven van injecties, het controleren van uw bloedsuiker, het controleren en bepaalde lichaamsfuncties zoals bloeddruk, hartslag. Compressief zwachtelen en het inbrengen van een katheter, enzovoort.

ZORGPLAN IN HET ELEKTRONISCH CLIËNTEN DOSSIER (ECD)

Tijdens het intakegesprek wordt samen met u uw wensen en zorgbehoeften doorgesproken. Deze wensen en zorgbehoeften worden vastgelegd in het zorgplan binnen het ECD waar u inzage recht heeft en een inlogcode voor kunt aanvragen. Ook de huisarts kan inzage met toestemming van u aanvragen om in het ECD mee te kijken en zaken aan de zorgverleners te berichten.

BEGELEIDING

Begeleiding is de officiële benaming voor hulp bij organiseren van praktische zaken in uw dagelijkse leven, bijvoorbeeld het indelen van uw dag, het plannen van activiteiten en het nemen van besluiten, uw huishouden, uw geld beheren, enzovoort.  Begeleiding is gericht op het bevorderen van uw zelfredzaamheid.
De beoogde doelen, afgeleid van het ondersteuningsplan van de WMO, worden vooralsnog vastgelegd in een papieren dossier.

EIGEN BIJDRAGEN

Voor verzorging en verpleging uit de zorgverzekeringswet is geen eigen bijdrage verschuldigd. De indicatie wordt gesteld door de wijkverpleegkundige.
Voor de begeleiding geldt een inkomens afhankelijke bijdrage die door het CAK vastgesteld en geïnd wordt. Deze indicatie wordt door de WMO consulente van de gemeente gesteld.

 

Afdrukken

Copyright © 2021 PrivaZorg